Teknoloji

Teknolojideki Gelişmelerin Günlük Hayata Yansımaları

Bu çalışmada; teknolojik gelişmelerin insan hayatına yansımaları ve bu yansımaların sosyal ilişkilere olumlu/olumsuz etkileri irdelenecektir. Dünya ülkelerinin teknoloji alanında rekabetçi anlayışları ve bu ülkelerin dünyaya hükmetme çabaları bilimsel ve teknik çalışmalara ivme kazandırıcı faaliyetlere yönelmelerine sebep olmakta ve oluşturdukları kapitalist düzenin daha da acımasız olması sonucunu doğurmaktadır. Teknolojide neredeyse her gün yeni bir gelişmeye tanık olmakla birlikte, bu ilerlemelerin insan hayatına olumlu/olumsuz etkileri artmaktadır.

 

 

İnsan Hayatını Kolaylaştıran Teknolojik Gelişimlerin Yararları

 

Teknolojide her yeni gelişmenin insan hayatını kolaylaştırmasındaki etkisi yanında olumsuz etkileri de azımsanmayacak dereceye gelmiştir. Örneğin; Ülkemizde özellikle akıllı telefonların gençler arasında yaygın olarak kullanılması, sosyal medyada saatlerce zaman kaybının olması bilinçsiz bir gençliğin bilinçsizce teknolojiyi kullanmalarının hayatlarına olumsuz yansımaları görülmektedir. Dünya ülkelerinden ileri teknolojiye sahip devletler gelişmekte olan ülkelerdeki genç nesli kontrol altında tutabilmek ve gençlerin akıllarını kullanmalarını engelleyerek o ülkelerin fikir üretmeleri engellenerek bilimsel çalışmalara yönelmelerinin önüne geçmektedirler.

 

Nitekim de bu konuda adeta hipnoz edilen bir genç nesil oluşmuştur. İstatiksel veriler doğrultusunda literatür incelendiğinde genç ve orta yaş grubundaki bireylerin boş vakitlerinin yaklaşık % 90’lık kısmının telefon veya bilgisayar başında eğlencelere yönelik faaliyetlerle zamanlarını boşa harcadıkları tespit edilmiştir. Yazılım alanında gücü ellerinde tutan batılı ülkeler, genç ve orta yaş grubundaki bireylerin zamanlarını boşa harcamaları, başka olumlu faaliyetlere yönelmeleri engellemek, bilimsel ve teknolojik gelişmelere hız kazandıracak faaliyetlerde bulunmalarına engel olmak hem de yüksek paralar kazanmak amacıyla yazılımın gücünü kullanarak eğlenceye yönelik çok çeşitli eğlence yazılım programları üretmektedirler. En basit anlatımla Ülkemizde halen bir telefon bile üretilememesi, sürekli ithalatçı firmalar vasıtasıyla diğer ülkelerden getirilmesi bu ülkenin eğitim sisteminin çöktüğünün göstergesi olmakla birlikte kapitalist düzende sömürülen yok edilen bir ülke konumuna getirilmekteyiz demektir.

 

İlgili Link: Airblock Modüler ve Programlanabilir Drone

 

Teknolojiyi Doğru Kullanmak Önemli

 

Sonuç olarak gerek devleti yönetenler gerekse aileler bu genç neslin sanal dünyada kaybolmalarını  engelleyecek şekilde gerekli tedbirleri almalıdırlar. Devleti yöneten yasamayı elinde bulunduran hükumet ivedilikle eğitim- öğretim altyapısını güçlendirmeli, gelişmiş batılı ülkelin seviyesine gelebilecek hatta geçecek düzeyde müfredatta değişiklikler yapmalıdır. Ailelerin özellikle ebeveynlerin gerçek anlamda annelik ve babalık bilinciyle hareket etmeleri, çocuklarını telefon ve bilgisayarla gereksiz oyalanmaları engellemelidirler.

 

Teknolojide her yeni gelişmenin insan hayatını kolaylaştırmasındaki etkisi yanında olumsuz etkileri de azımsanmayacak dereceye gelmiştir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu