Genel

Muaccel Nedir? Muaccel Borç Ne Demek?

Muaccel kelimesi hukuk alanında da kullanılan bir kelimedir. Vadesi, ödenmesi gereken ve ödenecek veya ödenecek anlamına gelir. Öte yandan, borç-alacak ilişkisinde Muacceliyet kelimesi, bir borcun vadesini ve bu borcun borçludan talep edilebileceğini ifade eder. Muaccel kelimesi genellikle borç hukukunda kullanılır.

Arapçadan dilimize giren muaccel kelimesinin anlamı birçok kaynakta belirtilmiştir. Kelimenin sözlük anlamıyla acele etmek demektir. Ama başka bir anlamı var. Diğer anlamı ise Hukuk dalının Borçlar Hukuku bölümünde yer alan veya hukuk kitaplarında açıklanan anlamdır.

Muaccel Borç Nedir?

Borcun muaccel olması, alacaklının borçluyu tahsil etme hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Vadesi geçmemiş borçlar muaccel olamaz. Bu terim genellikle bankalarda kullanılır. Banka kredilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Banka kredinizin vadesi gelmişse, banka kredi tutarını talep edebilir.

Muacceliyet İhbarı Nedir?

Tüketici kredilerinde borcun muaccel hale gelmesi için sürenin geçmesi gerekmektedir. Kredinin 2 katı geri ödenmezse borçlu ek bir hak kazanır. Bir sonraki taksit 30 gün içinde ödenmelidir. Borçlu ise 3. Depozitoyu ödemezse, banka borcu ödemek zorunda kalır. Banka, ödenmemiş borcu borçluya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirime süre sonu bildirimi denir. Vadesi gelen kredi kullanılması durumunda borcun tamamı geri ödenecektir. Yani borçlu sadece 3 taksit değil borcun tamamından sorumlu olacaktır.

Muacceliyet İhbarı Nedir

Borçluya noter aracılığıyla bildirimde bulunulan ve borçluya ödeme yapılmaması halinde yaptırım uygulanacağı belgedir. Vadesi ödenmemişse bu borç muaccel sayılmaz. Bir ödeme gelmiş veya bitmiş ise, ödemenin muaccel olduğu ve borcun derhal ödenmesi gerektiğine dair bir tebligat yapılır. Muacceliyet ihbarnamesi örnek olarak bankaların adresinize gönderdiği kredi ve benzeri borçların ödenmemesi durumunda malın elden çıkarılması gibi cezalar uygulanacağını belirten belge verilebilir. Muacceliyet durumu için borçlunun borcunu ödemek için ek süre hakkı yoktur.

Uyarı yerine geçen diğer işlemler arasında uygulamada en yaygın olanı dava açmak veya cebri takip talebinde bulunmaktır. Daha az tercih edilen bir prosedür, alacaklıdan borçluya usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir fatura göndermektir. Ancak fatura göndermek, bir uyarı yerine geçmemelidir. Çünkü fatura sadece borçluya borcun mevcudiyetini ve miktarını bildirir. Bu nitelikteki bir faturanın hizmet talebi içerdiği söylenemez.

 Alacaklının birden fazla borcun alacaklısı olması durumunda, borçlu bu borcun ödenmesini talep eden tebligatın tüm içeriğini açıkça anlamalıdır. Bildirimde ayrıca ödemenin yapılmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan da bahsedilmiyor. Çünkü uyarıların sonuçları, yasa gereği ödeme yapılmadığında otomatik olarak ortaya çıkmaktadır.

Temerrüt Nedir?

Temerrüt Nedir

Borç temerrüdü, borçlunun vadesi gelen borcunu ödememesidir. Banka, borçluya ödenmesi gereken borç hakkında bir uyarı gönderir. Uyarı süresi sona erdiğinde, borç iflas eder. Alarm aralığı, gönderilen uyarıya kaydedilir. Bu süre genellikle 7 gündür. Ödenmeyen borca ​​faiz uygulanır ve bu faize gecikme faizi denir. Bu faiz oranı borcun miktarına göre değişmektedir. Borç miktarına göre bir temerrüt faiz oranı hesaplanabilir. Borcun temerrüt koşulları aşağıdaki gibidir:

  • Geri ödeme gücü, yani borcun ödenebilecek tutara tekabül etmesi.
  • Vade: Henüz vadesi gelmemiş borçlar ve borçların vadesi geldiğinde oluşur.
  • Alacaklı ihtarı, alacaklıya ihtar gönderilmesi zorunludur.
  • Uyarılar gönderilmezse sorunlar ortaya çıkabilir.
  • Bu, tahsilatın engellenmesi için hiçbir nedenin olmadığı ve borçlunun borcunu ödemesine hiçbir şeyin engel olamayacağı bir durumdur.

Borcun ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinin alacaklının davranışından kaynaklanmaması, borcun ödenmemesi durumunun alacaklı tarafından bir sorun yüzünden kaynaklanması durumudur

Kredi Kartı Borcu Ne Zaman Muaccel Olur?

Bu düzenlemeye göre, kredi kartı borcunun tamamının muaccel olabilmesi için tüketicinin hesap özetinde belirtilen asgari tutarı iki kez üst üste ödememesi, kartı verenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi ve aynı zamanda kalan borcun ifasını talep etme hakkını saklı tutar.

Kredinin Temerrüdü Ne Zaman Gerçekleşir?

Temerrüt halinde 90 gün içinde ödenmiş olması, dönem faizlerinin en geç taraflarca anlaşılan tarihe kadar ödenmemiş olması, hallerinden en az birinin oluşması temerrüt hali olarak tanımlanır.

Muacceliyet Nedir?

Borçlu-alacaklı ilişkisinde, alacaklı, vadesinin dolmuş veya henüz gerekli koşulları sağlamamış olması durumunda parasını resmen talep edebilir. Medeni Kanun’un 900. maddesine bakacak olursak; “Aksi kararlaştırılmadıkça, alacaklı veya borçlu, faizin vadesinden en az altı ay önce diğer tarafa bildirimde bulunduktan sonra haciz talebi ödenir. Vadesi geldiği anda alacaklının ödeme talep etme hakkı vardır. Genel bir kural olarak, dava açıldığı sırada borcun henüz vadesi gelmemişse, dava genellikle reddedilmelidir.

Bu terimin Borçlar Kanunu’nun 202. maddesinde tanımlandığını görüyoruz: Tebligatta yaptığı tarihten itibaren malının veya şirketinin borçlarından onlara karşı sorumludur. Ancak, önceki borçlu, devralana müşterek borçlu ve birkaç borçlu olarak iki yıl süreyle bağlı kalır. Bu süre, yükümlülükler için ihbar veya ihbar tarihinden itibaren; daha sonra muaccel olacak borçlar için hesaplamaya vade tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu tür varsayımsal yükümlülüklerin sonuçları, harici bir iş sözleşmesinin sonuçlarına benzer. Alan taraf tebligat veya tebligat yükümlülüğünü yerine getirmedikçe ikinci fıkrada belirtilen iki yıllık süre yürürlüğe girmez.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu