Genel

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nedir?

Mal ayrılığı rejimi olarak da bilinen boşanma sözleşmesine yüz yüze evlilik sözleşmesi denir. Bu sözleşme, evlilik süresince eşlerin malvarlığını nasıl yönetecekleri ve evliliğin bozulması halinde malvarlığını nasıl bölüşecekleri konusunda yapılan bir zorunluluktur. Mülkiyetin yasal rejimini uygulamanın 4 farklı yolu vardır:

Edinilmiş Mallara Katılma

Karı-koca boşanmadan sonra evlilik sırasında edinilen mallar eşit bölünür. Eşten edinilen mallar listeleniyorsa:

  • Çalışması karşılığında edinilmiş,
  • Gayrimenkulden elde edilen gelir,
  • Kurum ve kuruluşlara sosyal yardım, sosyal güvenlik fonu veya işçi yardımları nedeniyle yapılan tüm ödemeler,
  • Ödenen İşgücü Zarar Tazminatı

 Eşler herhangi bir sözleşme yapmamış ise bu sözleşme geçerli olacaktır.

Mal Ayrılığı

Mal ayrılığı sürecinde her eşin malları o eşe aittir. Bu sözleşmeyi kararlaştıran eşler, mallarını bölmek ve korumak istemediklerini beyan ederler. Taraflardan hiçbiri kendi malını bölemez veya diğerinin malından herhangi bir pay alamaz.

Ayrılık

Bu sözleşmeye göre karı kocanın müşterek mülkiyetinde olan ve eşlere ait sayılamayan bütün mallar eşit olarak bölünür. Bu sözleşme sayesinde eşler karşı tarafa ait olan borcun herhangi bir kısmını ödemek zorunda kalmazlar.

Ortaklık Mülkü

Mal Varlığı

Bu sözleşme kapsamında iki farklı mülkiyet türü vardır: ayrı mülkiyet ve ortak mülkiyet. Kollektif ortaklıkta eşlerin ayrı ve diğer malvarlıkları ayrı mal olmayıp elde ettikleri gelirler ortaklığın malını teşkil eder. Bir gayrimenkul limited ortaklığı ise sadece edinilmiş mülkleri kapsayan bir ortaklık olarak kabul edilir. Diğerlerinden farklı olarak kişisel mal gelirleri bu ortaklığa dahil değildir.

Varlık Ayırma Sözleşmesi Nerede?

Evlilik sözleşmesi olarak da bilinen ataerkil bir sözleşme yapmaya karar veren çiftlerin, kendilerine uygun bir ilişki şekli seçilerek noter tarafından imzalanması ve onaylanması gerekir. Birincisi, evlilik öncesi sözleşme önceden hazırlanır veya noterde belirlenen evlilik öncesi sözleşme sıfırdan tekrarlanır. Noter, evlilik sözleşmesini işleme koymak için çiftin kimlik belgelerini ve vesikalık fotoğraflarını ister. Evlilik sözleşmesi evlilik kaydı sırasında yapılabileceği gibi evlilik sonrasında da yapılabilir. Evlilik öncesi noterden alınan belgelerin başvurudaki evlilik kayıt belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Böylece istek tamamlanmış olacaktır.

Evlilik sözleşmesinin geçerliliği, eşlerden birinin ölümü veya farklı bir mal rejimini kabul etmesiyle sona erer. Sözleşmeyi istediğiniz zaman değiştirebilir veya hatta feshedebilirsiniz. Ayırt etme hakkına sahip kişiler tarafından evlilik sözleşmesi imzalanabilir. Ruhsal hastalığı olan veya ruhsal çöküntüsü olan kişiler ve engelli kişiler, ebeveynlerinin ve yasal temsilcilerinin muvafakatini almalıdır. Mal paylaşımı sözleşmesi, esas sözleşmenin hukuki yönü, esas sözleşme şartlarının geçerliliği, dernek şartlarının hukuki yönü, mensubiyet ve eşin kararı dikkate alınarak bir avukat tarafından hazırlanmalıdır.

Bu şekilde sözleşme taslağının hazırlanması ve sorunsuz bir süreç sağlanacaktır. Hukuk kuralları ve normları açısından bir sorun bulunmadığı durumlarda avukat yardımı ile hazırlanan evlilik sözleşmesi olası sorunlarda aile mahkemeleri tarafından kabul edilir ve boşanma sürecinde malın sorunsuz bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

Evlilik Sözleşmesinin Önemi

Mal ayrılığı sözleşmesi, mali durumu farklı olan veya belirli bir miktarda mal sahibi olan eşler arasında karşılıklı güveni belgelerle kanıtlamak için yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, olası bir boşanma veya aldatma sonrasında uygulanacak olan babalığı tanımlar. Bu konuda taraflar arasında sürtüşme yaratmadan kimin neyi satın alacağını ve nasıl paylaşacağını belirlemek çok önemlidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu