Genel

Özel Sektörde Ücretsiz İzin Şartları

Ücretsiz izin Şartları ve talebi hem çalışan hem de işveren tarafından istenebilecek bir taleptir. Örneğin, bir işveren, işten çıkarma veya durdurma nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilir. Öte yandan çalışanlar, yurt dışında eğitim, hamilelik gibi durumlardan dolayı da ücretsiz izin alabilmektedir. Ücretsiz izin talebinde bulunulduğunda, işçiye yükümlülüğünü yerine getirmediği için işveren tarafından ödeme yapılmaz. Ayrıca sigorta primi yoktur.

Ücretsiz İzin Şartları

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkisinin Azaltılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020 ve 31102 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. 4857 Sayılı İş Kanunu’na geçici olarak eklenen 10. madde ile pandemi nedeniyle ücretsiz izin şartları belirlendi.  “Yıllık ücretli izin kullanma” başlıklı 56’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, izin veya ücretsiz izin süresinin yıllık izinden indirilemeyeceği ve yıllık izinde kesinti yapılmayacağı açıkça belirtilmiştir.

Yine aynı maddenin altıncı fıkrasında, kişiler yıllık izinlerini çalıştıkları şehir dışında bir yerde geçireceklerse, bu durumu ispat edip iddia ettikleri takdirde, kullanıcı çalışanlar çalışanlara izin vermek zorundadır. Gidiş-dönüş süresini kapsayacak şekilde dört güne kadar geri ödemeksizin izin verilmesi gerekir

Analık halinde işten izin ve emzirmeyi düzenleyen 74. maddenin ikinci fıkrasında, analık izninin kanunla izin verildikten sonra çocuk veya kadın veya üç yaşından küçük çocuk sahibi olan erkekler tarafından büyütülmesi hükme bağlanmıştır. İlk doğum için altmış gün, ikinci doğum için yüz yirmi gün, üçüncü ve üçüncü doğum için yüz yirmi gün. Sonraki doğumlarda yüz seksen günü geçmemek kaydıyla yarım haftalık çalışma izni verilir. İkizler, üçüzler veya daha fazla olması durumunda, bu döngüler her biri otuz gün artar. Çocuk özürlü olarak doğmuşsa bu süreler üç yüz altmış güne kadardır.

Anneler, hapsedilmeden sekiz hafta önce ve hapisten sekiz hafta sonra olmak üzere toplam on altı haftalık analık izni hakkına sahiptir. Doğum izni süresi sona erdikten sonra işveren, doğum yapan işçinin talebi üzerine işçiye altı aya kadar sübvansiyon vermek zorundadır. Bu izin süresince kadının maaş hakkı yoktur.  Kanunun öngördüğü koşullarda işçinin sebepsiz kullanmasına izin vermeyen işverene idari para cezası verilir.

Ücretsiz İzin Süresi

Ücretsiz İzin Süresi

Sayılı Kanun’un 9/2 maddesi ile ücretsiz izin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işveren, işçisine 3 ayı geçmeyen bir süre için tamamen veya kısmen ücretsiz izin verebilir.

Çalışanlar Ücretsiz İzin Talep Edebilir Mi?

Çalışan, belirli koşullar altında ücretsiz izin talebinde bulunabilir. Spesifik olarak aşağıdaki gibidir:

Anneler, doğumdan sekiz hafta önce ve doğumdan sekiz hafta sonra olmak üzere toplam on altı haftalık doğum izni hakkına sahiptir. Doğum izni süresi sona erdikten sonra, işveren, doğum yapan işçinin talebi üzerine işçiyi en fazla altı ay süreyle işten bırakmak zorundadır. İşyerinin bulunduğu şehir dışında bir yerde vakit geçirecek olanlara, işverenleri tarafından orada kalış süresini ve işe dönüş süresini kapsayacak şekilde dört güne kadar ücretsiz izin verilebilir

Özel Sektörde Ücretsiz İzin Kaç Gün?

Özel sektörde ücretsiz izin süresi üç aya kadar çıkabilir. İşverenler, çalışanlarına 3 ayı geçmemek üzere tam veya kısmi ücretsiz izin verebilir.

Ücretsiz İzin Hesaplama

Ücretsiz izin konusunda en çok merak edilen konulardan biri de doğum izninin nasıl hesaplandığıdır. Doğum izni, hamilelik süresi 40 haftadır. Bir çalışan 8 doğum öncesi ve 8 doğum sonrası olmak üzere toplam 16 hafta çalışamaz. Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta eklenerek izin verilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu