GündemYaşam

Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Hırsızlık, mal sahibinin rızası ve rızası olmaksızın yalnızca ekonomik kazanç sağlamak amacıyla işlenen bir suçtur. Hırsızlık, kişinin rızası olmadan başka bir kişiye ait malları (bölgeyi) alıp hırsızlığı yapan kişinin yargı yetkisine sokma eylemidir. Hırsızlık TCK’da geniş bir şekilde ele alındı ​​ve daha ağır ve daha hafif ceza gerektiren uygun davalar çözüldü.

Hırsızlık Suçunun Şartları Nelerdir?

Hırsızlık suçunun oluşması için birkaç faktörün bir araya gelmesi gerekir. Şartlar yerine getirilirse suç işlenmiş sayılır. Hırsızlık suçunun oluşması için şartlar şunlardır:

  • Hırsızlığa konu malın taşınır mal olması gerekir.
  • Gayrimenkul bu suça tabi değildir.
  • Taşınır mal beyan etmek isterseniz.
  • Bireysel ihtiyaçlara göre aktif olarak kullanılan bir üründür.

Suçtan etkilenen kişisel mülkiyet, maddi olarak ölçülebilir bir değere sahip olmalıdır. Aksi takdirde, önemli veya önemli olmayan hiçbir şey hırsızlık suçuna tabi değildir. Örneğin, bir malın sahte belgelerle başkasına devrinden doğan suç, hırsızlık suçu değildir. Belgelerde sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, yağma ve diğer suçlar. Hırsızlık suçuna konu olan mülkün başkasına (kontrol bölgesi) ait olması gerekir. Suçun işlenebilmesi için başkasına ait malın kişinin rızası olmaksızın yargı alanından çıkarılması ve hırsızlığı yapan kişinin yargıdan çıkarılması gerekir. Ödünç alınan eşyaları izinsiz çalmak da hırsızlık suçudur. Örneğin vestiyerden ceket çalmak hırsızlıktır ve suçun mağduru vestiyer görevlisidir.

Hırsızlık Suçunun Cezası Ne Kadar?

Hırsızlık suçu temel şekliyle TCK 141 ile düzenlenmiştir. Makalenin gövdesine göre, açıkta kalan malları çalmaktan suçlu bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ancak suçu işleyen kişiye (fail) verilecek ceza duruma göre değişebilmektedir. Örneğin fail hırsızlık sırasında mala zarar verirse faile ilişkin temel cümle değişir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir?

Nitelikli hırsızlık suçu TCK 142’de düzenlenmiştir. Suçun tarihçesi hakkında, çalınan malların mülkiyeti, keşif yerinden ustalıkla çıkarılmış, kamu malı, suçta kullanılan en son teknoloji vb. Bulunursa, taban ceza artırılır.

nitelikli hırsızlığın cezaları nelerdir

Nitelikli Hırsızlığın Cezaları Nelerdir?

Hırsızlık suçunun yasal olarak düzenlenmiş ve uygun bir şekli işlenirse, uygulanan taban ceza yüzde oranında artırılır.

  • Kamu tesislerinde veya ibadet yerlerinde bulunan kişisel eşyalar veya kamu hizmeti için kullanılan eşyalar hakkında
  • Toplu taşıma aracında veya durağında, varış noktasında veya kalkışında;
  • Afet veya genel olarak felaketlerin etkilerini önlemek veya azaltmak;

Gelenek, özgülenme, kullanım nedeniyle açıkta bırakılmış eşya hakkında vuku bulacak olursa işleyen kişiye (fail) 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hırsızlık Suçunda Cezaları Arttıran Nedenler Nedir?

Hırsızlık suçunun niteliği ne olursa olsun, failin temel cezasını artıran başka unsurlar da vardır. Örneğin hırsızlık gece olursa ceza yarı yarıya artar. Suçun nasıl işlendiği önemli değil. Sadece gece işlemek cezayı artırmak için yeterlidir. Hırsızlık suçu, TCK’da uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında değildir.

Kullanım Hırsızlığı Nedir?

Kullanım hırsızlığı, suça konu bir cismin, bu cismi bulunduran ve kullanan kişinin rızası olmaksızın bulunduğu yerden alınmasıyla işlenen suçtur. Eser sahibinin malı, sahibinin rızası olmaksızın belirli bir süre için geçici olarak kullanması suçtur. Suç soruşturması mağdurun şikayetine bağlıdır. Bu suçun failine verilecek ceza, temel cezanın yarısıdır. Ancak TCK 146’ya göre hırsızlığa konu eşya başka bir suç işlemek için kullanılmışsa bu hüküm uygulanmaz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu