YaşamGündem

Boşanma Sözleşmesi

Çiftlerin anlaşarak boşanmak istedikleri durumlarda uygulanan hükümlerin bütününe anlaşmalı boşanma protokolü denir. Yasanın daha anlaşılır bir tanımı ise çiftlerin;

Mal varlığının paylaşımı

Çocukların velayetleri

Konusunda önceden anlaşma sağlamış oldukları boşanma türü yanı sıra boşanabilmenin ön koşuludur. Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan tüm detaylar yazılı olarak mahkemeye sunulmalıdır. Her iki eşin de söz konusu dilekçeyi doldurmuş ve imzalamış olması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanununda Yer Alan İlgili Yasa

Medeni kanunumuz bu konuda tarafları dinlemesini iradelerinin kendi kontrollerinde olduğuna karar vermesini ve iradelerinin bir baskı altında olmadan kararlarını açıklamalarını koşul sayıyor. Ayrıca yine dava hâkiminin çocukların durumu ve mali durum konusunda alınan kararı kabul etmesi gerekmektedir. Mal paylaşımında çocukların menfaatlerini göz önüne alarak karar veren hâkimin bu nokta da mal paylaşımı konusunda uyuşmazlık sunması mümkündür. Gerek görülen değişikliği taraflar kabul ettikten sonra boşanma mümkün olacaktır.

İradenin Açıklanması ve Çocukların Velayeti

İki çiftin de hâkim karşısında bir baskı altında olmadan bu kararı verdiklerini açıklamasına ek bu boşanmayı istediklerini beyan etmesi gerekmektedir. Özellikle çocukların durumu hakkında yapılacak mutabakat dikkatlice ele alınmalıdır. Türk aile hukuku söz konusu olduğunda çocukların hem ekonomik hem de psikolojik durumu en önemli kriter görülmektedir.

Boşanma sonrasında mal paylaşımında çocukların menfaatlerini korumak dava hâkiminin görevidir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokollerinde en sık yaşanan uyumsuzluk bu alanda ortaya çıkmaktadır. Çocuk veya çocukların velayetlerinin verileceği eş tespit edildikten sonra velayeti kaybeden eşin çocukla olan münasebetleri yani görüşmeleri ve diğer ilişkileri ele alınmaktadır.

Resmi tatiller

Yaz tatilleri

Sair zamanlar

Söz konusu olacağından, bu dönemlerin kullanımına ilişkin yazılı bir plan oluşturulmaktadır. Yapılacak plan çocuğun yıpranmasına ve iki ebeveyn arasında zorluk çekmesine neden olmamalıdır. Yine aynı kapsam da çocukların sağlık sigortası ve eğitim giderleri protokolde yer alan konulardandır.

Çocuk/Çocukların eğitim alacağı okullar, kullanacağı ulaşım araçları ve eğitim giderleri gibi konular da evlilik protokolünde yazıya dökülmesi gereken diğer konulardır. Çocukların sağlık giderleri ve sigorta kapsamı da velayeti alan eş tarafından karşılanmalı ya da velayeti kaybeden birey bu gideri karşılamayı taahhüt etmelidir.

Nafaka ve Tazminat

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken en önemli konulardan biri nafaka konusudur. Kanunda yer alan şekli ile nafaka miktarı hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde belirlenmelidir. Gereken hukuk ve hakkaniyetten uzak olan nafaka talepleri mahkeme tarafından reddedilebilir.

Kaynak; https://aylingostericiler.av.tr/

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu